Bluesky Channel อัดแน่นรายการคุณภาพ เต็มอิ่มด้วยสาระและข้อเท็จจริงที่ทุกคนในสังคมควรรู้ นำเสนอโดยบุคคลากรด้านสังคม เศรษฐกิจผู้ช่ำชอง ทั้งยังมีกิจกรรมพ...

บลูสกาย แชนแนล

Bluesky Channel อัดแน่นรายการคุณภาพ เต็มอิ่มด้วยสาระและข้อเท็จจริงที่ทุกคนในสังคมควรรู้ นำเสนอโดยบุคคลากรด้านสังคม เศรษฐกิจผู้ช่ำชอง ทั้งยังมีกิจกรรมพิเศษ เพื่อสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้ชมในวงกว้าง

Created Date : Jan 15 , 2014
RELATED CONTENT